Program

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program edukacyjny „NASZE PRZEDSZKOLE” red. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba –Żabińska; Wydawnictwa MAC.
Głównym celem jest aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, a więc wszelkie działania zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego oraz relacje z innymi. Przede wszystkim dążenie do wzrastającj samodzielności, do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami i aspiracjami. „NASZE PRZEDSZKOLE” jest programem elastycznym,dzięki czemu można go dostosować do potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. W pracy z naszymi milusińskimi wspomagamy się również programami autorskimi, napisanymi przez nauczycielki naszej placówki: „JA I PRZYRODA”, „POZNAJEMY NASZ KRAJ W OPARCIU O BAŚNIE I LEGENDY”.

Metody pracy z dziećmi

Mińsk Maz., ul. Nadrzeczna 22, tel. (25) 759 32 57, 510 077 550, e-mail: przedszkole@klubmalucha.edu.pl
copyright © 2010 Klub Malucha | Tworzenie stron www: AR Jankowski.media.pl